۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
جستجو ورود اعضاء نقشه سایت
دفتر امور شهري و شوراها
صفحه اصلی
شرح وظايف
شرح وظایف

اهم اهداف و وظایف دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان

1- بررسی درآمدهای شهرداری های تابعه استان  به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش هائی در جهت ارتقاء سطح درآمدی شهرداری ها و خودکفایی آنها.

2- بررسی و تهیه پیشنهاد برنامه های آموزشی برای کارکنان شهرداری های تابعه استان و شهرداران  و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در زمینه آشنا سازی آنان با قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه  مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه

3- بررسی ؛ پیگیری و تشکیل جلسات امور استخدامی پرسنل شهرداریها و سازمانها و مناطق وابسته به شهرداری ( مجوزات- انتصابات و....)

4 - نظارت  بر انجام امور پرسنلی و استخدامی شهرداریها  .

5- مراقبت و نظارت در امور اتوبوسرانی و تاکسیرانی.

6-  تهیه آمار و اطلاعات از شهرداریهای تابعه استان و جمع آوری بهنگام نمودن آنها و ارسال به  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در زمینه فناوری اطلاعات شهرداریها؛ حمل و نقل ؛ استخدامی ؛ آموزش ؛ پژوهش ؛ اعتبارات و پشتیبانی  شهرداریهای تابعه استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها .

7- ایجاد بستر مناسب جهت انتقال تجربیات مدیران شهرداری ها در راستای ایجاد راهکارهای مناسب.

8- ایجاد وحدت رویه فرایندهای موجود در شهرداری ها و شوراها

9 -  شناسایی و ارائه پیشنهادات در خصوص ابهام ؛ اجمال؛ خلاء و نقص قوانین و مقررات موضوعه

10- تقویت ؛ ترویج و استفاده از نظام های مدیریت مشارکتی در شهرداری ها و شوراها.

11 - تدوین طرحهای کلی و عملیاتی در موضوعات مرتبط با شهرداری ها به تفکیک درجه- موقعیت اقلیمی و...

12- ایجاد وحدت رویه در اعمال قانون به منظور جلوگیری از تفسیر موسع توسط شهرداری ها.

13- بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای اسلامی  شهر و پیشنهادات شهرداری ها از نظر قانونی بودن آنها.

14- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها وگزارش های ارسالی شهرستانها .

15- بررسی و تشکیل کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرستانهای تابعه استان و مکاتبات جانشینی استاندار بعنوان شورای شهر.

16- انجام برنامه ریزی های لازم به منظور ارتقاء روز افزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر

17- برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش شهرداران - اعضاء شوراهای اسلامی شهر بمنظور تبیین سیاست های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنها جهت اجرای آن در حوزه نظارتی خود.

18 - بررسی شکایت های واصله ازشهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان و رسیدگی لازم برابر قوانین و مقررات با توجه به شرح وظایف دفتر.

19- بررسی و جلسات شورای نظارت بر نامگذاری اماکن و معابر شهرداریهای تابعه استان.

20 - برنامه ریزی بازدید و بازرسی دوره ای از شهرداریهای تابعه استان .

21 - بررسی و پیگیری طرحهای مطالعاتی شهرداریهای تابعه استان و تشکیل جلسات شورای پژوهش استان

  22 - بررسی و پیگیری و تشکیل کارگروه استانی مدیریت پسماند و بازیافت

 23 - بررسی و ارزیابی فعالیتهای نوروزی شهرداریهای تابعه استان

24  - بررسی ارکان تشکیلات سازمانهای وابسته به شهرداری کرمانشاه و پیگیریهای مربوطه  .

25  - تقویت و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های توین در بین شهرداری ها و شوراها به منظور افزایش بهره وری سازمان ؛ تامین رضایت و کرامت مردم

اهم اهداف و وظایف دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان

1- بررسی درآمدهای شهرداری های تابعه استان  به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش هائی در جهت ارتقاء سطح درآمدی شهرداری ها و خودکفایی آنها.

2- بررسی و تهیه پیشنهاد برنامه های آموزشی برای کارکنان شهرداری های تابعه استان و شهرداران  و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در زمینه آشنا سازی آنان با قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه  مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه

3- بررسی ؛ پیگیری و تشکیل جلسات امور استخدامی پرسنل شهرداریها و سازمانها و مناطق وابسته به شهرداری ( مجوزات- انتصابات و....)

4 - نظارت  بر انجام امور پرسنلی و استخدامی شهرداریها  .

5- مراقبت و نظارت در امور اتوبوسرانی و تاکسیرانی.

6-  تهیه آمار و اطلاعات از شهرداریهای تابعه استان و جمع آوری بهنگام نمودن آنها و ارسال به  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در زمینه فناوری اطلاعات شهرداریها؛ حمل و نقل ؛ استخدامی ؛ آموزش ؛ پژوهش ؛ اعتبارات و پشتیبانی  شهرداریهای تابعه استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها .

7- ایجاد بستر مناسب جهت انتقال تجربیات مدیران شهرداری ها در راستای ایجاد راهکارهای مناسب.

8- ایجاد وحدت رویه فرایندهای موجود در شهرداری ها و شوراها

9 -  شناسایی و ارائه پیشنهادات در خصوص ابهام ؛ اجمال؛ خلاء و نقص قوانین و مقررات موضوعه

10- تقویت ؛ ترویج و استفاده از نظام های مدیریت مشارکتی در شهرداری ها و شوراها.

11 - تدوین طرحهای کلی و عملیاتی در موضوعات مرتبط با شهرداری ها به تفکیک درجه- موقعیت اقلیمی و...

12- ایجاد وحدت رویه در اعمال قانون به منظور جلوگیری از تفسیر موسع توسط شهرداری ها.

13- بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای اسلامی  شهر و پیشنهادات شهرداری ها از نظر قانونی بودن آنها.

14- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها وگزارش های ارسالی شهرستانها .

15- بررسی و تشکیل کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرستانهای تابعه استان و مکاتبات جانشینی استاندار بعنوان شورای شهر.

16- انجام برنامه ریزی های لازم به منظور ارتقاء روز افزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر

17- برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش شهرداران - اعضاء شوراهای اسلامی شهر بمنظور تبیین سیاست های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنها جهت اجرای آن در حوزه نظارتی خود.

18 - بررسی شکایت های واصله ازشهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان و رسیدگی لازم برابر قوانین و مقررات با توجه به شرح وظایف دفتر.

19- بررسی و جلسات شورای نظارت بر نامگذاری اماکن و معابر شهرداریهای تابعه استان.

20 - برنامه ریزی بازدید و بازرسی دوره ای از شهرداریهای تابعه استان .

21 - بررسی و پیگیری طرحهای مطالعاتی شهرداریهای تابعه استان و تشکیل جلسات شورای پژوهش استان

  22 - بررسی و پیگیری و تشکیل کارگروه استانی مدیریت پسماند و بازیافت

 23 - بررسی و ارزیابی فعالیتهای نوروزی شهرداریهای تابعه استان

24  - بررسی ارکان تشکیلات سازمانهای وابسته به شهرداری اصفهان و پیگیریهای مربوطه  .

25  - تقویت و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های توین در بین شهرداری ها و شوراها به منظور افزایش بهره وری سازمان ؛ تامین رضایت و کرامت مردم

تاریخ به روز رسانی: 1396/05/21
تعداد بازدید: 422
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal